Inovace proti živelným pohromám.

08.02.2019 07:22

Tato strýnka se věnuje inovacim v oblasti klimatu a představuje nejen inovace vyvinuté pod záštitou společnosti BRIGAID, ale také ukazuje výhody integrovaného systému BRIGAID, který se snaží poskytovat standardy a stát se tak značkou kvality pro přizpůsobení se klimatu a strukturální redukci dopadů katastrof způsobených katastrofami v Evropě a mnohem dál.

https://climateinnovationwindow.eu/Novinky